top of page
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

© 2021 Eventyrlige folk!™

About & Subscribe

Eventyrlige folk! er et senter for sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap som tilrettelegger for å inkludere mennesker som står utenfor arbeidslivet. Omlag 25 % av mennesker i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet og samfunnet går glipp av verdifull kompetanse. Senteret inviterer til samskaping mellom aktører fra næringsliv, det offentlige, akademia, organisasjoner, frivillighet og enkeltpersoner. Formålet er å utvikle bærekraftige bedriftsmodeller som skaper nye arbeidsplasser.

bottom of page